Kardiyoloji Güncelleme Toplantısı 2021

İncele

Post Esc 2021

İncele

Dijitalist 2021 Bildiri Kitapçığı

DİJİTALİST 2021 etkinliği 4-5 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

İncele

Kardiyo Covid

İncele

Bölüm 4: EVAPORATE Çalışması: Temel istatistiksel hatalar, etik kaygılar ve IPE'nin (Icasopent ethyl) geleceği.

İncele

Dr. Google’a Ne Kadar Güvenebiliriz?

İncele

Teletıp Malpraktis Riskini Artırabilir mi ?

İncele

ICOS 2020

İncele

Epizod 2: EMPEROR-REDUCED Çalışması SGLT İnhibitörleri Yeni Statinler mi ?

İncele

Covid-19 Akademik Olarak Tedavi Edildi Mi?

İncele

GPT-3 Yapay Zeka Yazılımı Hayatımızın Her Alanını Dönüştürmeye Geliyor

İncele

PRAETORIAN Çalışması: Subkutan ICD Güvenlilik Yönünden Non-inferior; Peki Etkinlik?

İncele

Yapay Süper Zeka İnsanlığın Son Buluşu Mu Olacak ?

İncele

İnsanlığın Teknoloji ile İmtihanı; Varoluşsal Riskler Nelerdir ?

İncele

Sağlık Çalışanlarımıza Emekleri için Teşekkür Ederiz.

İncele

Dijital Sağlık Perspektifi

Covid-19 Aşı 2

İncele

Klinik Çalışma Yorumlamaları

İstemik olmayan Kardiyomiyopati Hastalarında Primer Koruma Amaçlı ICD Implamantasyonu : Geri Adım Atma Zamanı Geldi Mi ?

İncele

Klinik Çalışma Yorumlamaları

Teknoloji İnsanlığın En Büyük Sorunları olan Açlık Yoksulluk ve Hastalığa çare bulabilecek mi?

İncele

COVID 19 VARSA DESTEĞİNİZ VAR QTCCOVID.COM

Bilim kurulu onaylı ilk dijital onaylı platform.

İncele

Sessiz Kahramanlar

Covid 19 pandemisinde hayatını kaybeden ve canı pahasına çalışan sağlık çalışanlarına ithaf edilmiştir.

#sessizkahramanlar

 

İncele