Hastaya Covid 19 tanısı konulması
Aktif kanama veya açıklanamayan hematokrit düşüklüğü veya trombosit sayısı <30.000/µl
Evet Hayır

OAK, oral antikoagülan;
NOAK, yeni antikoagülanlar;
GFR, Glomerüler filtrasyon hızı;
DVT, derin ven trombozu;
PTE, pulmoner tromboemboli;
DMAH, düşük molekül ağırlıklı heparin;
EKG, elektrokardiyografi;
UFH, unfraksiyone heparin;
VKİ, vücut kitle indeksi.