Hakkımızda

Dijital Sağlık ve Biyoinformatik Derneği, dijital sağlık ve biyoinformatik alanındaki sivil toplum faaliyetlerini etkinleştirmek, geliştirmek ve bu alanda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşları desteklemek amacı ile kurulmuştur.

Sağlık alanındaki dijital dönüşüm, sağlık sisteminde, toplum sağlığı alanında ve bireylerin hayatlarında köklü değişimlerle birlikte, biyoinformatik bilimi için de yeni çalışma sahaları getirmektedir. Yeni nesil sağlık uygulamaları ile bilişim teknolojilerinin, istatiksel bilgi ile işlenmesi, sağlık hizmetlerinde etkin yöntemlerin geliştirilmesine doğrudan katkıda bulunmaktadır.

Dijital Sağlık ve Biyoinformatik Derneği, sağlıklı bir gelecek ve toplum idealinin kesişim noktasında bulunan biyoinformatik biliminin gelişiminde aktif rol almayı amaçlamaktadır.

Vizyonumuz

Dijital Sağlık ve Biyoinformatik Derneği, biyoinformatik biliminin etkin kullanımı ile medikal tanı ve tedavi ihtiyaçlarının yanıtlanmasına, sağlık uygulamalarının geliştirilmesine, sistemlerin uygulanmasına ve sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına katkıda bulunmayı hedefler.

Misyonumuz

Dijital Sağlık ve Biyoinformatik Derneği, dijital birimler ve disiplinler arası etkin bağlantılar kurarak biyoinformatik biliminin gelişimi için çalışır.