Bölüm 5: OPTIMIZE-IDE Çalışması: Non-inferiorite marjin belirlenmesi ve post-hoc analiz sorunları