Bölüm 1: EAST-AFNET Çalışması: Beklentiler, Gerçekler, Yansımalar